Skapande dans som ger möjlighet till fria rörelser

Prova dans och rörelser som vidgar ditt dansuttryck och skapande. Prestigelöst, fritt och lekfullt! Creative dance eller skapande dans handlar om att skapa själv, utforska, improvisera och komponera, inte bara efterbilda rörelser. Skapande dans bygger på Laban-teknik, som utgår från en känsla eller inre bild som får utrymme att växa sig fram och uttryckas genom kroppen. Laban-tekniken utvecklades av Rudolf von Laban (rörelseteoretiker från Österrike, 1879-1958) och finns även med inom contemporary dans/nutida dans.

Creative Dance finns med som hörnsten i alla våra kurser och workshops, främst inom kurserna Shamanic Energy Dance. Inom creative dance finns inget rätt eller fel, eftersom det helt utgår från dig själv och dina sinnen. Här utforskar vi med hjälp av konstnärliga övningar, vår fantasi och dansar utifrån våra egna förutsättningar och där vi befinner oss i dansen. Vi dansar till all typ av musik, från latinamerikansk, brasiliansk, karibisk, afrikansk musik till experimentell, tribal och instrumentell musik. Du får även möjlighet att ta med dig din favoritmusik.

Alla nivåer och dansgenrer är välkomna. Creative Dance är även för dig som vill fördjupa dig inom dans-och rörelseteknik, improvisation, danskomposition, koreografi mm.

Du får prova på:

  • Musikalitet och rytm
  • Improvisation och danskomposition
  • Skapande dans-övningar
  • Sceniskt och personligt uttryck
  • Konstnärliga och kreativa verktyg som du har praktisk användning av
  • Närvaro och medvetenhet (kroppslig, mental och emotionell)
  • Att utforska din fantasi och lekfullhet

Nivå: Öppen nivå, passar alla
Lärare: Lindsay Burrows (Hon har bl a utbildat sig på Stockholms Musikpedagogiska Institut, Skapande Dans steg 1 och 2 samt fristående kurser på Stockholms Konstnärliga Högskola inom koreografi och dans).