Tack för att din feedback och för att bidrar till att göra Core of Culture bättre! Denna utvärdering tar endast någon minut att besvara, och dina svar är helt anonyma.

Utvärdering VT 2019

[contact-form to=”info@coreofculture.com” subject=”Utvärdering Danskurser”][contact-field label=”Hur fick du reda på våra kurser första gången?” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Välj kurs (går att välja flera)” type=”checkbox-multiple” options=”Samba %26amp; Brazilian Urban Styles (grundkurs),Samba %26amp; Brazilian Urban Styles (forts-avancerad),Urban Latin Mix,Sommarkurs Samba”][contact-field label=”Vad tycker du om kursen hittills? ” type=”select” options=”Mycket bra,Bra,Ganska bra,Inte så bra”][contact-field label=”Är kursen schemalagd på en bra dag/tid?” type=”select” required=”1″ options=”Dagen/Tiden passar mig bra,Önskemål tidigare,Önskemål senare,Önskemål annan dag”][contact-field label=”Om du har valt önskemål, skriv nedan dag/tid” type=”text”][contact-field label=”Hur är tempot på kursen? ” type=”select” options=”Bra/Tillräckligt utmanande,För snabbt,För långsamt”][contact-field label=”Har kursen överensstämt med dina förväntningar? ” type=”select” options=”Ja det motsvarade mina förväntningar,Nej det var sämre än förväntat,Det var bättre än vad jag hade förväntat mig”][contact-field label=”Hur utvecklande har kursen varit för din dans?” type=”select” options=”Mycket bra,Bra,Ganska bra,Inte så givande”][contact-field label=”Kommer du att gå fler kurser på Core of Culture?” type=”text”][contact-field label=”Skulle du rekommendera andra att dansa hos Core of Culture?” type=”text”][contact-field label=”Vad skulle du vilja ha mer av på lektionerna? Tex andra dansstilar, teknik, improvisation, koreografi etc” type=”textarea”][contact-field label=”Feedback (tex lärarens insats, lokal mm) ” type=”textarea”][/contact-form]