Utvärdering Danskurser

Tack för att du vill vara med och göra Core of Culture bättre! Denna utvärdering tar endast några minuter att besvara, och dina svar är helt anonyma.

Utvärdering VT 2015

[contact-form to=’lindsay@coreofculture.com’ subject=’Utvärdering Danskurser’][contact-field label=’Hur fick du reda på våra kurser första gången?’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Välj kurs’ type=’select’ required=’1′ options=’Samba %26amp; Brazilian Urban Styles%26#x002c; NYB,Samba %26amp; Brazilian Urban Styles%26#x002c; MEDEL,Samba %26amp; Brazilian Urban Styles%26#x002c; FORTS,Urban Latin Mix’/][contact-field label=’Vad tycker du om kursen hittills? ’ type=’select’ options=’Inte så bra,Ganska bra,Mycket bra’/][contact-field label=’Tycker du att kursen har varit värt priset? ’ type=’select’ options=’För dyrt,För billigt,Bra pris’/][contact-field label=’Är kursen schemalagd på en bra dag/tid?’ type=’select’ required=’1′ options=’Dagen/Tiden passar mig bra,Skulle kunna vara tidigare,Skulle kunna vara senare’/][contact-field label=’Hur är tempot på kursen? ’ type=’select’ options=’För långsamt,Bra och tillräckligt utmanande,För snabbt’/][contact-field label=’Vad tycker du om musiken under klasserna?’ type=’text’/][contact-field label=’Har kursen överensstämt med dina förväntningar? ’ type=’select’ options=’Nej%26#x002c; det var sämre än förväntat,Ja%26#x002c; det motsvarade mina förväntningar,Det var bättre än vad jag hade förväntat mig’/][contact-field label=’Hur utvecklande har kursen varit för din dans?’ type=’select’ options=’Inte så givande,Ganska bra,Bra,Mycket bra’/][contact-field label=’Kommer du att gå fler kurser på Core of Culture denna termin eller nästa?’ type=’text’/][contact-field label=’Vad skulle du vilja ha mer av på lektionerna? Tex andra dansstilar%26#x002c; teknik%26#x002c; improvisation%26#x002c; koreografi etc’ type=’textarea’/][contact-field label=’Feedback (tex lärarens insats%26#x002c; lokalen%26#x002c; förbättringar) ’ type=’textarea’/][/contact-form]