Banner Projektledning

Företagsevent

Vi ordnar projektledningen för festen, konferensen eller företagsaktiviteten.

Boka oss om du söker:

  • Kreativa och skräddarsydda idéer under idéfasen
  • Någon som driver projektet framåt med engagemang under planeringsfasen
  • Pålitlighet och professionalism under genomförandet
  • Någon som är med och driver projektet från start till mål

Vår eventansvarig är utbildad projektledare inom even och utbildad reseproducent/konsult. Vi har en bred kunskap och erfarenhet inom event- och mötesindustrin, resebranschen och kulturbranschen.

Låt Core of Culture projektleda och arrangera företagseventet.


Publika evenemang

Core of Culture skapar och samverkar i projekt och kulturevenemang. Vi kan ordna projektledningen inför festivalen, folkfesten och det publika evenemanget.

  • Kultur i form av musik, dans, teater har förmågan att beröra och nå ut med ett budskap
  • Ger mervärde till evenemanget
  • Hållbarhet och socialt engagemang är våra hjärtefrågor
  • Genom att arrangera evenemang där kulturuttryck och kreativt skapande har en central roll har vi möjligheten att erbjuda något unikt till ert evenemang eller projekt
  • Vi har genuin kunskap och erfarenhet inom event-rese- och kulturbranschen

Vår eventansvarig är utbildad projektledare inom event, utbildad reseproducent/konsult och har en bred kunskap inom event-rese och kulturbranschen. Hon har drivit olika typer av projekt, bland annat som projektkoordinator på Dansens Hus, projektassistent på EU-finansierade projektet KulturKraft Stockholm och reseproducent med paketering av volontärresor.

Kontakta oss för alla typer av samarbeten.

Kontakta oss

Kontakta oss